ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Giới thiệu về website tprofumo.com

Chào mừng quý khách hàng đến với tprofumo.com
Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó. Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Điều khoản áp dụng

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch điện tử tprofumo.com và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền  đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Thành phố Hà Nội để giải quyết

Quy chế của Sàn giao dịch điện tử  tprofumo.com và chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này.

Sàn giao dịch điện tử tprofumo.com có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử  tprofumo.com và cho các thành viên biết.

Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Cập nhật lần cuối lúc 09:54 ngày 29 Tháng Tư, 2022