Chloe Atelier Des Fleurs Herba Mimosa

2,650,000

Nước hoa Chloe Atelier Des Fleurs Herba Mimosa
Chloe Atelier Des Fleurs Herba Mimosa
Xuất xứ Nước hoa Pháp
Thương hiệu
Năm phát hành 2019
Nhà pha chế Amandine Clerc-Marie
Giới tính
Phong cách Sang trọng , Tinh tế
Nhóm hương
Nồng độ
Thời gian lưu hương 3-6h
Độ tỏa hương Tỏa hương trong khoảng 1m
Hương giữa Hoa mimosa,