Creed Love in Black

4,500,000

Creed Love in Black
Thương hiệu
Năm phát hành 2008
Nhà pha chế Oliver Cresp
Giới tính
Phong cách Nữ Cảm , Nữ Tính
Nhóm hương
Nồng độ
Thời gian lưu hương 7-12h
Độ tỏa hương Tỏa hương trong khoảng 1m
Hương đầu Gỗ tuyết tùng Virginia, Hoa dại, Hoa tím Ý,
Hương giữa Đinh hương, Hoa diên vĩ, Xạ hương,
Hương cuối Hoa hồng Bulgary, Quả lý chua đen,