D&G L’IMPÉRATRICE 3

2,050,000

Phát hành 2009
Giới tính nữ
Độ tuổi mọi lứa tuổi
Độ lưu mùi trên 8 tiếng
Mùa xuân, hạ
Thời gian ngày
nước hoa D&G L’IMPÉRATRICE 3
D&G L’IMPÉRATRICE 3

2,050,000