Dior Joy EDP Intense

3,950,000

Phát hành 2019
Giới tính nữ
Độ tuổi trên 25
Độ lưu mùi trên 8 tiếng
Mùa xuân, hạ, thu, đông
Thời gian ngày, đêm

 

Nước Hoa Dior Joy EDP Intense
Dior Joy EDP Intense

3,950,000