Dior Joy

3,800,000

Phát hành 2018
Giới tính nữ
Độ tuổi mọi lứa tuổi
Độ lưu mùi trên 6 tiếng
Mùa xuân, hạ, thu
Thời gian ngày
Dior Joy
Dior Joy

3,800,000