Fleur de Gardenia

9,500,000

Phát hành 2012
Giới tính nữ
Độ tuổi Trên 25
Độ lưu mùi Từ 3 đến 8 tiếng
Mùa Xuân, hạ, thu.
Thời gian ngày
Nước hoa Fleur de Gardenia
Fleur de Gardenia

9,500,000

Danh mục: ,