J’adore Eau de Parfum

3,500,000

Phát hành 2013
Giới tính nữ
Độ tuổi trên 25
Độ lưu mùi 6 đến 8 tiếng
Mùa xuân, hạ, thu
Thời gian ngày, đêm
Nước Hoa J’adore Eau de Parfum
J’adore Eau de Parfum

3,500,000