Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt

2,850,000

Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt
Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt
Xuất xứ Nước hoa Anh
Thương hiệu
Năm phát hành 2014
Nhà pha chế Christine Nagel
Giới tính
Phong cách Gợi cảm , Tinh tế
Nhóm hương
Nồng độ
Thời gian lưu hương 3-6h
Độ tỏa hương Tỏa hương trong khoảng 1m
Hương giữa Cây xô thơm, Muối biển, Musks, Rong biển,