Light Blue Pour Femme

2,600,000

Phát hành 2001
Giới tính nữ
Độ tuổi mọi lứa tuổi
Độ lưu mùi từ 3 đến 6 tiếng
Mùa Xuân, hạ, thu
Thời gian ngày và đêm
nước hoa Light Blue Pour Femme
Light Blue Pour Femme

2,600,000