L’Interdit

2,100,000

Phát hành 2019
Giới tính nữ
Độ tuổi trên 25
Độ lưu mùi từ 6 đến 8 tiếng
Mùa xuân, hạ, thu
Thời gian ngày, đêm
Nước Hoa L’Interdit
L’Interdit

2,100,000

Danh mục: ,