Love Don’t Be Shy

6,700,000

Phát hành 2007
Giới tính nữ
Độ tuổi mọi lứa tuổi
Độ lưu mùi Trên 8 tiếng
Mùa Xuân, hạ, thu, đông
Thời gian Ngày và đêm
nước hoa Love Don’t Be Shy
Love Don’t Be Shy

6,700,000