Mancera Kumkat Wood

3,500,000

Mancera Kumkat Wood
Mancera Kumkat Wood
Thương hiệu
Năm phát hành 2013
Giới tính
Phong cách Sang trọng , Thu hút
Nhóm hương
Nồng độ
Thời gian lưu hương 7-12h
Độ tỏa hương Tỏa hương trong khoảng 1m
Hương đầu Cam Bergamot, Gia vị, Quả bưởi,
Hương giữa Cây hoắc hương, Hổ phách, Hương hoa,
Hương cuối Cỏ hương bài, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Xạ hương trắng,