Molecule 03 Escentric Molecules

1,300,000

Molecule 03 Escentric Molecules
Molecule 03 Escentric Molecules
Xuất xứ Nước hoa Pháp
Thương hiệu
Năm phát hành 2010
Nhà pha chế Geza Schoen
Giới tính
Phong cách Độc đáo , Bí ẩn , Thu hút
Nhóm hương
Nồng độ
Thời gian lưu hương 3-6h
Độ tỏa hương Tỏa hương trong khoảng 1m
Hương giữa Cỏ hương bài,