Replica Dancing On The Moon

3,500,000

REPLICA DANCING ON THE MOON
Replica Dancing On The Moon
Xuất xứ Nước hoa Pháp
Thương hiệu
Năm phát hành 2016
Nhà pha chế Jacques Cavallier, Louise Turner
Giới tính
Phong cách Thu hút , Phóng khoang
Nhóm hương
Nồng độ
Thời gian lưu hương 1-2h
Độ tỏa hương Tỏa hương trong khoảng 1m
Hương đầu Hương An-đê-hít,
Hương giữa Hoa dại, Hoa diên vĩ, Hoa nhài sambac,
Hương cuối Hương Cashmeran, Long diên hương, Xạ hương,