Woman In Gold

6,700,000

Phát hành 2007
Giới tính nữ
Độ tuổi Trên 22
Độ lưu mùi Trên 8 tiếng
Mùa Xuân, hạ, thu, đông
Thời gian Ngày và đêm
Nước hoa Woman In Gold
Woman In Gold

6,700,000