Victoria’s Secret Forever Sexy

1,280,0001,680,000

Victoria’s Secret Forever Sexy 1
Victoria’s Secret Forever Sexy
Xuất xứ Nước hoa Mỹ
Thương hiệu
Năm phát hành 2015
Nhà pha chế Gil Clavien
Giới tính
Phong cách Quyến rũ, Gợi cảm, Nữ tính
Nhóm hương
Nồng độ
Thời gian lưu hương 3-6h
Độ tỏa hương Toả hương trong vòng một cánh tay
Hương đầu Quả cam, Quả dừa,
Hương giữa Hoa Sơn Chi, Solar notes,
Hương cuối Hổ phách, Hương gỗ,