Chloé Eau de Toilette

1,700,000

Phát hành 2015
Giới tính nữ
Độ tuổi Trên 22
Độ lưu mùi Từ 6 đến 8 tiếng
Mùa Xuân, hạ và thu
Thời gian Ngày và đêm
nước hoa Chloé Eau de Toilette
Chloé Eau de Toilette

1,700,000

Danh mục: ,