Gucci Bamboo

3,200,000

Phát hành 2015
Giới tính nữ
Độ tuổi trên 25
Độ lưu mùi từ 6 đến 8 tiếng
Mùa xuân, hạ
Thời gian ngày
Gucci Bamboo
Gucci Bamboo

3,200,000

Danh mục: ,