Gucci Ambrosia Di Fiori

2,700,000

Phát hành 2019
Giới tính nữ
Độ tuổi trên 25
Độ lưu mùi 6 đến 8 tiếng
Mùa xuân, thu và đông
Nước Hoa Ambrosia Di Fiori
Gucci Ambrosia Di Fiori

2,700,000

Danh mục: ,