Chanel Gabrielle

4,150,000

Phát hành 2017
Giới tính nữ
Độ tuổi Trên 25
Độ lưu mùi Trên 8 tiếng
Mùa Xuân, hạ, thu
Thời gian ngày lẫn đêm
nước hoa Chanel Gabrielle
Chanel Gabrielle

4,150,000

Danh mục: ,