Kilian L’Heure Verte

4,850,000

Kilian L'Heure Verte
Kilian L’Heure Verte
Xuất xứ Nước hoa Pháp
Thương hiệu
Năm phát hành 2021
Nhà pha chế Mathieu Nardin
Giới tính
Phong cách Sang trọng , Đẳng cấp
Nồng độ
Thời gian lưu hương 7-12h
Độ tỏa hương Tỏa hương trong khoảng 1m
Hương đầu Nước Absinthe,
Hương giữa Cam thảo, Lá hoa tím,
Hương cuối Cây hoắc hương, Cỏ hương bài, Gỗ đàn hương, Hương gỗ,