Ck Shock For Her

1,200,000

Phát hành 2011
Giới tính nữ
Độ tuổi Dưới 25
Độ lưu mùi 6 đến 8 tiếng
Mùa Xuân, hạ, thu, đông
Thời gian ngày lẫn đêm
Nước Hoa Ck Shock For Her
Ck Shock For Her

1,200,000