Miss Dior Rose N’Roses

3,500,000

Phát hành 2020
Giới tính nữ
Độ tuổi mọi lứa tuổi
Độ lưu mùi 6 đến 8 tiếng
Mùa xuân, hạ, thu
Thời gian ngày, đêm
nước hoa Miss Dior Rose N’Roses
Miss Dior Rose N’Roses

3,500,000